פעולה#1:

המאגר הביומטרי, משרד הפנים תל אביב

Mission#1: (EN) Biometric Database, Ministry of Interior Tel Aviv

ביום חמישי ה-3.4 פעלנו בסניף משרד הפנים בתל אביב. בחרנו במשרד הפנים לזירת הפעילות הראשונה שלנו מהסיבות הבאות:

1. אנחנו מתנגדים למאגר הביומטרי ורצינו ליידע את האנשים בתור אודות הסכנה שבמאגר.
2. הכניסה לסניף משרד הפנים מותנית בבדיקה בטחונית ואסור לקיים תעמולה כנגד המאגר בשטח הסניף.
3. במקום משתרע תור ארוך. זמן ההמתנה הוא מספר שעות.
4. משרד הפנים עצמו מקיים במקום תעמולה בעד הניסוי הביומטרי, באמצעות סרטונים שמוקרנים בטלוויזיה לקהל השבוי שממתין בתור.

כנגד התעמולה במדיה הישנה מטעם משרד הפנים, תעמולה ברשת מקוונת היא הדרך היחידה של המתנגדים למאגר ליידע את הממתינים בתור בדבר הסכנות שבו.

על מנת לא להשאיר את החיבור לרשת ליד המקרה והשעמום, וכדי לעורר מודעות לרשת שפרסנו במקום, חילקנו פתקים שאומרים לאנשים שכדי לקצר את התור לתעודה הביומטרית עליהם להתחבר לרשת שלנו. כך חשבנו לנסות להשפיע על דעתם של האנשים שלא מודעים לסכנות שבמאגר הביומטרי.

כל מי שהתחבר לרשת שלנו קיבל הודעת פופ אפ ומידע אודות הסכנה שבמאגר הביומטרי.

התוצאה: אנשים התחברו לרשת שלנו. את הזמן בתור ניצלנו לקריאה ולפגישת עבודה.